Služby

Naše zariadenie poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť. Nami poskytované služby zahŕňajú najmä zmluvnú starostlivosť, klinické vyšetrenia, predoperačné vyšetrenia a posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

Súčasťou nášho tímu sú aj odborní konzultanti, vďaka ktorým sú našim pacientom poskytované komplexné služby zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou.

Zmluvná zdravotná starostlivosť

Kompletné klinické vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenie

Služby konzultantov

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti

Ďalšie služby

Kontakt

MUDr. Dušan Ogurčák – Pro Vitae
Svoradova 13
811 03 Bratislava

Vchod do nášho zdravotníckeho zariadenia je z Parku Škarniclova oproti základnej škole M.Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave.

Informácie a objednávanie
Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 13:00
Utorok 7:00 - 13:00
Streda 7:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 13:00
Piatok 7:00 - 12:00
Pro Vitae logo