Cenník

Ročný paušálny poplatok *

Základný
400,00€
400,00€
Bonusový
360,00€

(platí pre rodinných príslušníkov Klienta (rodič, manžel/manželka, partner/partnerka, dieťa od 18 rokov)

360,00€
Seniorský
200,00€

(platí pre Klientov od 65 rokov od 2. roku trvania Zmluvy)

200,00€

* Poplatok zahŕňa všetky nižšie uvedené služby s výnimkou služieb konzultantov, technických vyšetrení a ďalších služieb. Na uvedené vyšetrenia poskytujeme zmluvným klientom zľavu. 

Výkony na vlastnú žiadosť pacienta

Kompletné klinické vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta

Vstupné vyšetrenie
60,00€
60,00€
Kontrolné vyšetrenie
45,00€
45,00€

Kompletné predoperačné vyšetrenie pred výkonmi zo zdravotnej indikácie

vrátane odberov
55,00€
55,00€
bez odberov
45,00€
45,00€
Kompletné predoperačné vyšetrenie pred výkonmi neindikovaným zo zdravotných dôvodov a pre samoplatcov (osoby bez zdravotného poistenia v SR)
115,00€
115,00€
Kompletné odbery na žiadosť pacienta
20,00€

odber a vyšetrenie biologického materiálu pozostávajúce z vyšetrenia sedimentácie krvi, krvného obrazu a biochemického vyšetrenia glykémie, triglyceridov, cholesterolu, kyseliny močovej, kreatinínu, pečeňových enzýmov a chemické vyšetrenie moču.

20,00€
Urgentný príplatok
20,00€

(poskytnutie termínu do 24 hod alebo vyhotovenie lekárskej správy do 24 hod od vyšetrenia)

20,00€
Konzultácia s lekárom na žiadosť pacienta
50,00€ / 1 hod

s vysvetlením aktuálneho zdravotného stavu, vysvetlením všetkých nálezov a s odporúčaním ďalšieho diagnostického alebo liečebného postupu (second opinion)

50,00€ / 1 hod

TECHNICKÉ VYŠETRENIA na vlastnú žiadosť pacienta

EKG vyšetrenie na vlastnú žiadosť
10,00€
10,00€
USG 1 systém
20,00€

(brucho/malá panva/štítna žľaza/prsníky/povrchová štruktúra)

20,00€
Kompletné USG – 3 systémy
55,00€

(brucho/malá panva/štítna žľaza)

55,00€
Ergometria
45,00€
45,00€
Echokardiografia
35,00€
35,00€
24-hodinové ambulantné meranie krvného tlaku/Holter TK/Spirometria na vlastnú žiadosť
20,00€
20,00€
Doppler vyšetrenie karotíd/artérií DK/žíl DK
28,00€
28,00€
Test stolice na okultné krvácanie
5,00€
5,00€

FYZIKÁLNA TERAPIA

Liečebný UZV/liečebný magnet/TENS/ PHYACTION
5,00€ / 1 podanie
5,00€ / 1 podanie

KONZULTÁCIE SO ŠPECIALISTAMI

Kardiológ

Vstupné vyšetrenie
80,00€
80,00€
Kontrolné vyšetrenie
60,00€
60,00€

Neurológ/lekár FBRL

Vstupné vyšetrenie
80,00€
80,00€
Kontrolné vyšetrenie
50,00€
50,00€

Fyzioterapeut

30 min
20,00€
20,00€
60 min
40,00€
40,00€
Iní špecialisti (endokrinológ, diabetológ, alergológ)
50,00€
50,00€

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti

Lekárska prehliadka na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti
45,00€
45,00€
Odber biologického materiálu
20,00€
20,00€
Vyhotovenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti
20,00€

(napr. vedenie motorového vozidla, držanie a nosení zbraní)

20,00€
Vystavenie zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve
15,00€
15,00€

ĎALŠIE SLUŽBY na žiadosť pacienta

Podanie infúzie
12,00€
12,00€
Doplatok za liek v infúzii/v injekcii
2,00€
2,00€
Vyšetrenie z kvapky krvi (cukor/cholesterol/tuky)
6,00€
6,00€
Komplexné vyšetrenie pred podaním očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia
15,00€
15,00€
Podanie očkovacej látky na vlastnú žiadosť
10,00€
10,00€
Poplatok za odvoz materiálu mimo bežný rozvoz
15,00€
15,00€

Administratívne výkony

Poplatok za opätovné vystavenie lekárskej správy
5,00€
5,00€
Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta
20,00€
20,00€
Vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie (1 A4)
1,00€
1,00€
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania
100% z ceny úkonu
100% z ceny úkonu
Storno poplatky
100% z ceny úkonu

nedostavenie sa na termín alebo jeho zrušenie neskôr ako 48 hodín pred termínom

100% z ceny úkonu
Kontakt

MUDr. Dušan Ogurčák – Pro Vitae
Svoradova 13
811 03 Bratislava

Vchod do nášho zdravotníckeho zariadenia je z Parku Škarniclova oproti základnej škole M.Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave.

Informácie a objednávanie
Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 13:00
Utorok 7:00 - 13:00
Streda 7:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 13:00
Piatok 7:00 - 12:00
Pro Vitae logo